DEZHOU DEGUAN TEXTILE MACHINERY CO., LTD.

Fabrics Washing Machine